Dịch vụ

Dịch Vụ

Chúng tôi cung cấp hai nhóm dịch vụ cốt lõi sau đây.
  • Tư vấn thiết kế đồ gá, Jig, thiết bị trong sưởng sản xuất
  • Phát triển phần mềm, phần cứng ứng dụng trong sản xuất
Xem thêm
  • Cung cấp keo công nghiệp
  • Sản phẩm phục vụ trong nhà máy
Xem Thêm